Suunnittelu

Suunnittelutehtävät me hoidamme korkealla ammattitaidolla ja osaamisella noudattaen eettisesti ja teknisesti luotettavia ja kestäviä ratkaisuja. Teemme aina suunnitelmat ja asiakirjat kohteen mukaisesti huomioiden asiakkaiden toiveet ja kohteen erityispiirteet. Emme vain kopioi vanhaa, vaikka hyväksi havaitut ja taloudellisesti järkevät ratkaisut ovatkin luonnollisesti merkittävä osa suunnittelukulttuuriamme. Korjausrakentamisessa emme kuitenkaan ylikorjaa, tilaajan tavoitteet määrittelevät korjaamisen tason. Kohdekoot vaihtelevat pienistä selvityksistä ja osakorjauksista aina laajoihin peruskorjauksiin.

Pääpaino suunnittelutarjonnassamme on monipuolisissa korjausrakentamiskohteissa, mutta teemme myös uudisrakentamisen rakennesuunnittelua, mistä avainhenkilöillämme myös on laaja kokemus vaativistakin kohteista.

Yhteistyökumppaneiden kautta voimme tarjota myös laajempia suunnittelukokonaisuuksia sisältäen mm. arkkitehti-, GEO-, LVI- ja sähkösuunnittelun tai joitain niistä tilaajan ja kohteen tarpeiden mukaan.

Korjausrakennuskohteitamme ovat koulut, päiväkodit ja muut julkishallinnon rakennukset, toimisto- ja teollisuusrakennukset sekä asuinrakennukset. Teemme sekä hanke- että toteutussuunnittelua alkaen lähtötietojen selvityksistä vanhojen asiakirjojen ja rakenneavausten avulla aina toteutuksen asiantuntijavalvontaan saakka.

Tyypillisiä korjaussuunnittelutehtäviämme ovat

  • laajat peruskorjaukset ja lisärakentaminen
  • sisätilamuutokset ja sisäilmakorjaukset
  • salaoja-, piha- ja pintavesikorjaukset
  • julkisivu- ja vesikattokorjaukset
  • erilaiset selvitykset ja lausunnot sekä purku- yms. suunnitelmat

Uudisrakentamisessa teemme kokonaisvaltaista rakennesuunnittelua luonnossuunnittelusta toteutukseen saakka

Uudiskohteitamme ovat mm.

  • koulujen ja julkisten rakennusten laajennukset
  • päiväkodit ja leikkipuistorakennukset
  • toimisto- ja pienteollisuusrakennukset
  • erikoisrakentaminen, mm. sähköasemat
  • asuinrakennukset

Suunnitelmat laadimme mallintamalla ja 2D-piirustuksina Revit- ja AutoCAD- ohjelmistoilla, laskelmat ja asiakirjat laadimme nykyaikaisilla tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja teknisen laskennan ohjelmilla unohtamatta kuitenkaan perinteistä käsinlaskentaa.