Suunnittelu

Suunnittelutehtävät me hoidamme korkealla ammattitaidolla ja osaamisella noudattaen eettisesti ja teknisesti luotettavia ja kestäviä ratkaisuja. Teemme aina suunnitelmat ja asiakirjat kohteen mukaisesti huomioiden asiakkaiden toiveet ja kohteen erityispiirteet, emme pelkästään kopioi vanhaa, vaikka hyväksi havaitut ja taloudellisesti järkevät ratkaisut ovat luonnollisesti merkittävä osa suunnittelukulttuuriamme. Korjausrakentamisessa emme kuitenkaan ylikorjaa, tilaajan tavoitteet määrittelevät korjaamisen tason. Kohdekoot vaihtelevat pienistä selvityksistä ja osakorjauksista aina laajoihin peruskorjauksiin.

Pääpaino suunnittelutarjonnassamme on korjausrakentamisessa, mutta teemme myös uudisrakentamisen rakennesuunnittelua, mistä avainhenkilöillämme on laaja kokemus vaativistakin kohteista.

Yhteistyökumppaneiden kautta voimme tarjota myös laajempia suunnittelukokonaisuuksia sisältäen mm. arkkitehti-, GEO-, LVI- ja sähkösuunnittelun tai joitain niistä tilaajan ja kohteen tarpeiden mukaan.

Korjausrakennuskohteitamme ovat koulut, päiväkodit ja muut julkishallinnon rakennukset, asuinrakennukset, teollisuusrakennukset, sähköasemat ja muu erikoisrakentaminen. Teemme sekä hanke- että toteutussuunnittelua alkaen lähtötietojen selvityksistä vanhojen asiakirjojen ja rakenneavausten avulla aina toteutuksen asiantuntijavalvontaan saakka.

Tyypillisiä suunnittelutehtäviä ovat

 • laajat peruskorjaukset
 • lisärakentaminen ja sisätilamuutokset
 • sisäilmakorjaukset
 • salaojakorjaukset
 • julkisivu- ja vesikattokorjaukset
 • piha- ja pintavesikorjaukset
 • putkiremontit

Uudisrakentamisessa teemme kokonaisvaltaista rakennesuunnittelua luonnossuunnittelusta toteutukseen saakka,

kohteina ovat mm.

 • asuinrakennukset
 • koulujen ja julkisten rakennusten laajennukset
 • päiväkoti- ja leikkipuistorakennukset
 • toimistorakennukset
 • pienteollisuusrakennukset
 • sähköasemat ja muu erikoisrakentaminen